Další služby

Ve spolupráci se specializovanými firmami realizujeme práce a projekty zabývající se rodinnými zahradami, krajinnými celky, sportovišti, péčí o zeleň a údržbou měst a obcí. Nabízíme kompletní služby v oblasti výstavby, rekonstrukce a regenerace sportovních travnatých ploch.

Závlahy
Vytváříme projekty a realizujeme závlahové systémy pro rodinné zahrady, fotbalové hřiště, golfové hřiště a další plochy. Základním předpokladem pro zachování kvality travnatých ploch je dostatečná zálivka, kterou je obtížné zajistit manuálně. Řešením je proto instalace automatického závlahového systému.

Naše firma používá komponenty americké společnosti Rain Bird. Závlahový systém je dnes součástí téměř všech nově realizovaných sportovních ploch, ale také veřejných parků, firemních a komerčních objektů i soukromých zahrad. Systém je možné instalovat do již stávajících hřišť, parků atd. Travnatá plocha je vždy uvedena do původního stavu. Výhodou automatického závlahového systému je snadné programování, rovnoměrné pokrytí zavlažované plochy a nižší spotřeba vody. Instalace automatického závlahového systému do fotbalového hřiště trvá přibližně 7-10 dnů včetně dokonalého uvedení povrchu do původního stavu.

Varianty pro fotbalové hřiště

Rain Bird


Rain Bird


Výstavba a rekonstrukce travnatých sportovních ploch
Neustále se zvyšující nároky na kvalitu travnatých fotbalových hřišť i v nižších soutěžích způsobují, že i menší fotbalové kluby častěji přistupují k celkové rekonstrukci již nevyhovujícího hřiště nebo k výstavbě hřiště úplně nového.

Při rekonstrukci nebo výstavbě nového hřiště postupujeme podle platných norem pro výstavbu sportovních ploch.


Ukázky realizací
Komplexní rekonstrukce fotbalového hřiště FC Rokycany


Ukázka rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště Senco Doubravka


Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem III. generace FC Cheb


Dále nabízíme poradenství a realizaci celoroční údržby travnatých sportovišť.

Návod na údržbu pro fotbalové hřiště
Fotbalový trávník je intenzivně zatěžován. Pro udržení jeho kvality a prodloužení životnosti je potřebné trávník profesionálně ošetřovat.
  • Hnojení: Dodržování plánu hnojení, zvolení vhodného hnojiva a množství pro dané roční období a klimatické podmínky. Pro aplikaci hnojiva na hřiště používat vhodné rozmetadlo.
  • Kosení: V období zátěžě je výška kosení 25-35 mm, v přestávkách mimo soutěžě je výška kosení 45-60 mm. Hřiště kosíme 2-3 týdně dle potřeby vhodnou sekačkou (vřetenovou nebo rotační). Vždy používáme sekačku se sběrem pokosené trávy a ostrými vřeteny nebo noži.
  • Závlaha: Optimální závlahu hřiště zajistí automatický závlahový systém. Četnost závlahy je nutné upravovat dle aktuálních klimatických podmínek a podle regeneračních zásahů (zejména při dosevu hřiště).
  • Regenerace trávníku: Regenerace trávníku je prováděna speciální strojní linkou. Na jaře provádíme částečnou regeneraci (vertikutace, aerifikace). V letní přestávce provádíme kompletní regeneraci (vertikutace, aerifikace, pískování, dosev atd.), po tomto zásahu je nutné hřiště odstavit na minimálně 6 týdnů. Na podzim provádíme opět částečnou regeneraci (vertikutace, popř. aerifikace).
  • Chemické ošetření: Při výskytu dvouděložných plevelů provádíme postřik vhodným herbicidem. Dále v případě nutnosti nebo i preventivně provádíme postřik proti různým chorobám, zejména proti plísni sněžné. Pro udržení kvality trávníku na fotbalovém hřišti je důležité provádět regenerační zásahy pravidelně. Jednotlivé zásahy na hřišti se odvíjejí od jeho aktuálníhu stavu.

Nabízíme údržbu zeleně měst, obcí a krajinných celků
Provádíme sekání travnatých ploch, mulčování nejen travních porostů, ale i vzrostlých ruderálních porostů, mýcení náletových dřevin, frézování pařezů, kácení dřevin ve ztížených podmínkách, kácení a řezy stromů z plošiny. Zajišťujeme veškeré lesnické práce, včetně výsadby, kácení lesních ploch a např. následné štěpkování a odvoz materiálu. Zajišťujeme i zimní údržbu měst a obcí.

Fotogalerie

 
© Šíp - Zahradní architektura a služby s.r.o. | WWW: www.zahrady-sip.cz | 2014 | Autor: ELISA COMPUTER s.r.o.