Dotační projekty

Vážení, rádi bychom Vám představili naši společnost Šíp-zahradní architektura a služby s.r.o., působící na trhu již od r. 1998. Nabízíme kompletní služby v oboru zahradní a krajinné tvorby. Navrhujeme a realizujeme sadovnické úpravy rodinných zahrad, firemních prostor a krajinných celků. Vytváříme parkové úpravy v prostředí měst a obcí. Zajišťujeme komplexní celoroční údržbu rodinných zahrad a veřejné zeleně.

V minulých letech jsme realizovali mnoho projektů týkajících se veřejné zeleně, jejichž výtah najdete v přiložených referencích. Máme zkušenosti s přípravou a realizací projektů čerpajících dotace z různých operačních programů.

Ve spolupráci s firmou zabývající se dotačními projekty PRO VÁS NOVĚ PŘIPRAVUJEME:
KOMPLETNÍ SLUŽBU OD ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU, ŽÁDOSTI O DOTACI (I OPAKOVANĚ), VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VČETNĚ NÁSLEDNÉHO DOHLEDU A ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Specializujeme se na OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP).

Dotaci lze využít na
 • Výstavba a obnova tůní, mokřadů a říčních ramen
 • Výstavba a rekonstrukce rybníků
 • Regenerace parků
 • Obnova a nová výsadba alejí
 • Budování a obnova městských lesoparků
 • Založení a obnova mezí, remízků a tětrolamů
 • Stabilizace sesuvů půd apod.

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu v krajině
Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.


Příjemce podpory
 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • svazky obcí, příspěvkové organizace
 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti
 • fyzické osoby nepodnikající

Forma a výše podpory
Podpora je poskytována formou přímé nenávratné dotace ve výši: 100% v případě tůní a mokřanů, 90 % u alejí, remízků a parků, 70 % u rybníků a malých vodních nádrží.

V případě Vašeho zájmu využít dotace ve spolupráci s naší firmou nás kontaktujte na tel. 775 163 292 nebo e-mailem lenka.horejsova@zahrady-sip.cz, stanislav.sip@zahrady-sip.cz. Na vyžádání zašleme více informací o programu. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Reference ke stažení (PDF)Dotace (PDF)

Kontakt

Šíp - Zahradní architektura a služby s.r.o.
IČ: 28104064 | DIČ: CZ28104064
Jednatel: Stanislav Šíp DiS. (projektant, vedoucí realizací a zakázek)
Email: stanislav.sip@zahrady-sip.cz | Tel: +420 775 163 292
Ulice: Písecká 893 | PSČ: 386 01, Strakonice
V budově sídla stavební firmy Jihospol. Osobní schůzku lze zajistit při telefonické domluvě.

Společnost je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17402.
 
© Šíp - Zahradní architektura a služby s.r.o. | WWW: www.zahrady-sip.cz | 2014 | Autor: ELISA COMPUTER s.r.o.