Veřejná zeleň

Nabízíme firmám, obcím a městům kompletní servis v zahradní a krajinné tvorbě. Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná respektive privátní či soukromá.

Veřejná zeleň v intravilánu obcí může mít mnoho různých podob. Může se jednat o parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, trávníky, záhony, květinové mísy. Zeleň může být upravena podle pravidel sadovnické tvorby, nebo může tvořit souvislé porosty či menší skupiny rostlin, může se jednat i o rozptýlenou a solitérní zeleň (například solitérně rostoucí keře a stromy, zelené pásy podél cest, květinové koše a mísy apod.).

  • Městská a obecní zeleň
  • Doprovodná zeleň silničních komunikací
  • Krajinná zeleň
  • Firemní areály
  • Nabízíme různé zpracování projektu sadovnického řešení pozemku, 2D a 3D návrh
  • Výsadba širokého sortimentu jehličnanů, listnatých keřů, trvalek a vzrostlých stromů
  • Založení trávníku výsevem i travním kobercem
  • Celoroční zahradnická údržba
  • Automatické závlahové systémy

Fotogalerie

 
© Šíp - Zahradní architektura a služby s.r.o. | WWW: www.zahrady-sip.cz | 2014 | Autor: ELISA COMPUTER s.r.o.