Rodinné zahrady

Stavíte či rekonstruujete svůj rodinný dům a přejete si mít stejně reprezentativní zahradu? Jsme tu pro Vás.
Na základě Vašich přání vytvoříme zahradu, na které se budete cítit opravdu doma po celý život.

Zahradní architektura je profese zabývající se zahradními a parkovými úpravami se záměrem vytvořit vhodné životní prostředí pro člověka, s vhodnými sociálními, užitkovými a estetickými atributy. Zahradní architektura se opírá o systematický průzkum stávajících sociálních, ekologických a dalších místních podmínek, procesy v krajině a navrhuje zásahy tak, aby přinesly požadovaný výsledek. Úpravy v rámci zahradní architektury jsou mimo přírodních podmínek obvykle dále modifikovány řadou zásadních a někdy protichůdných faktorů, jako je například přání zadavatele a ekonomické limity.

  • Nabízíme různé zpracování projektů dle Vašich požadavků, možnost počítačového 2D a 3D návrhu
  • Terénní úpravy a odvodnění pozemku
  • Výsadba širokého sortimentu jehličnanů, listnatých keřů, trvalek a vzrostlých stromů
  • Zakládání trávníků výsevem a travním kobercem
  • Realizace automatického zavlažovacího systému
  • Rekonstrukce zahrad
  • Údržba zahrad, jednorázová i celoroční, komplexní program (sečení, hnojení, vertikulace a chemické postřiky travnatých ploch, řez dřevin a ošetření trvalek)
  • Dodání zeminy, substrátů, mulčovací kůry, okrasných kamenů, kačírků, atd...
  • Poradenská činnost

Fotogalerie

 
© Šíp - Zahradní architektura a služby s.r.o. | WWW: www.zahrady-sip.cz | 2014 | Autor: ELISA COMPUTER s.r.o.